Markete

Pranë pikave të derivateve të Patronit gjinden edhe marketet.

Udhëtoni me energji të pastër...

Na kontaktoni

Markete Patroni

Në kuadër të këtyre pika te shitjes, konsumatorëve iu ofrohen edhe mundësi të tjera, për tu shërbyer në marketet moderne dhe në restorantet ekskluzive, të cilat janë dëshmuar për cilësi të lartë dhe të veçantë.

Pranë stacioneve të derivateve të Eida & Patronil gjinden edhe marketet të cilat ofrojnë produkte të ndryshme ushqimore, higjienike, si dhe produkte për mirëmbajten e veturave. Disa nga këto produkte janë: vajërat antifriz, aditivët, shampon për xhama, fshesa për xhama, AD Blue, bateria, aroma nga brendet më të njohura botërore si: Castrol, Shell Helix, Wurth, Motorex, Valvoline, Ina, Goodyear, Abro, AD Blue, etj.

13 pika të Patronit në gjithë Kosovën