Pikat e Shitjes

Patroni sjell derivatet cilësore të cilat mund ti gjeni në të gjitha pikat e shitjes, si dhe depo me shumicë.

Eida & Patroni

Patroni sjell derivatet cilësore të cilat mund ti gjeni në të gjitha pikat e shitjes, si dhe depo me shumicë.

Eida & Patroni

Providing the best insurance policy

‘Patroni Petrol’ është kompani që mirret me transportin dhe shitjen e derivateve të naftës në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Çertifikuar

Kompani e certifikuar me Standarde Ndërkombëtare ISO 9001

Udhëto rehatshëm

Vendi i familjes tuaj, energjia juaj.

Derviate
Web Designer 82%
Markete
Web Designer 76%

QUISEQUE VEL ORTOR

Start reporting or tracking your claims